Returkultur

"Med hopp om revolution"

Returkultur är ett nätverk för miljöarbete inom kulturproduktion med fokus på återbruk, delande och folkbildning. De vill etablera en kultur, där återbruk och delande är ett enklare och bättre alternativ till ökad materiell konsumtion. Där att laga och ta hand om det som redan finns är en självklarhet istället för att ständigt köpa nytt. Delande innebär att ha tillgång till ting när de behövs istället för att köpa och äga var och en för sig. Deras drivkraft är att sprida deras vilja, vision och kunskap till så många de kan – om att miljöarbete är enkelt, roligt och lättillgängligt.

  

Returkultur föddes ur ett samarbete mellan festivalerna Skogsfesten, i Lästvik, Dalsland, och Algotfestivalen, i Fålbengsröd, Bohuslän.

Efter ett par års omfattande samarbete och delande både av mänskliga, fysiska och kunskapsmässiga resurser väcktes en önskan om att vara än fler att dela resurserna sinsemellan. Det fanns en mängd kulturarrangörer i deras närhet och det fanns redan inofficiella nätverk för delning mellan många aktörer, men ingen gemensam plattform för övergripande miljöarbete. de hoppas kunna bli en sådan; en fysisk mötesplats för aktörer att dela med sig av sina erfarenheter kring miljöarbete och ett nätverk för att dela på utrustning och material.

Kultur är hela samhället

Den självorganiserade och den communitybaserade kulturproduktionen en av de viktigaste pelarna för den kultur de vill skapa och det är i första hand den de riktar sig till och vill gynna. Festivalformatet tycker de är ett extra spännande och ser som ett pedagogiskt sätt att uttrycka den kultur de tycker om.

 • Miljöambitioner
 • Jämställdhet
 • Jämlikhet
 • Gemenskap

Utöver att tillgängliggöra fysiska resurser vill de även lära ut hur en använder den utrustning de tillhandahåller, till exempel scenteknik och snickeriverktyg, för att möjliggöra än fler kulturinitiativ utan krav på stora ekonomiska resurser.

Nuläge

Som en första steg samlar de ihop och katalogiserar den nuvarande utrustningen, samlar in kasserad utrustning och verktyg från hyrfirmor, kulturinstitutioner och byggfirmor för att i studiecirkelform reparera dem för att sedan ingå i deras delningsbibliotek.

De planerar även öppna studiecirklar och workshops i snickeri och konstruktion, kulturarrangörskap, ansvarsfull ekonomi, ljud- och ljusteknik, miljökommunikation, matsvinnslogistik och mat för kulturevenemang, avfallsminimering och -hantering med mera.

 • : "Med hopp om revolution"
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : 17:30-20:00
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : Göteborg
 • : returkultur
 • : Array
 • : Array
 • : natverketreturkultur@gmail.com

Senast uppdaterad: 14-05-2019

Varholmsgatan 7
Göteborg

Varholmsgatan 7,
Göteborg
Se öppettider - Förmodligen stängt Ring för att bekräfta öppetider
Måndag: closed
Tisdag: closed
Onsdag closed
Torsdag 17:30-20:00
Fredag closed
Lördag closed
Söndag closed
Information

Returkultur är ett nätverk för miljöarbete inom kulturproduktion med fokus på återbruk, delande och folkbildning. De vill etablera en kultur, där återbruk och delande är ett enklare och bättre alternativ till ökad materiell konsumtion. Där att laga och ta hand om det som redan finns är en självklarhet istället för att ständigt köpa nytt. Delande innebär att ha tillgång till ting när de behövs istället för att köpa och äga var och en för sig. Deras drivkraft är att sprida deras vilja, vision och kunskap till så många de kan – om att miljöarbete är enkelt, roligt och lättillgängligt.

  

Returkultur föddes ur ett samarbete mellan festivalerna Skogsfesten, i Lästvik, Dalsland, och Algotfestivalen, i Fålbengsröd, Bohuslän.

Efter ett par års omfattande samarbete och delande både av mänskliga, fysiska och kunskapsmässiga resurser väcktes en önskan om att vara än fler att dela resurserna sinsemellan. Det fanns en mängd kulturarrangörer i deras närhet och det fanns redan inofficiella nätverk för delning mellan många aktörer, men ingen gemensam plattform för övergripande miljöarbete. de hoppas kunna bli en sådan; en fysisk mötesplats för aktörer att dela med sig av sina erfarenheter kring miljöarbete och ett nätverk för att dela på utrustning och material.

Kultur är hela samhället

Den självorganiserade och den communitybaserade kulturproduktionen en av de viktigaste pelarna för den kultur de vill skapa och det är i första hand den de riktar sig till och vill gynna. Festivalformatet tycker de är ett extra spännande och ser som ett pedagogiskt sätt att uttrycka den kultur de tycker om.

 • Miljöambitioner
 • Jämställdhet
 • Jämlikhet
 • Gemenskap

Utöver att tillgängliggöra fysiska resurser vill de även lära ut hur en använder den utrustning de tillhandahåller, till exempel scenteknik och snickeriverktyg, för att möjliggöra än fler kulturinitiativ utan krav på stora ekonomiska resurser.

Nuläge

Som en första steg samlar de ihop och katalogiserar den nuvarande utrustningen, samlar in kasserad utrustning och verktyg från hyrfirmor, kulturinstitutioner och byggfirmor för att i studiecirkelform reparera dem för att sedan ingå i deras delningsbibliotek.

De planerar även öppna studiecirklar och workshops i snickeri och konstruktion, kulturarrangörskap, ansvarsfull ekonomi, ljud- och ljusteknik, miljökommunikation, matsvinnslogistik och mat för kulturevenemang, avfallsminimering och -hantering med mera.

 • : "Med hopp om revolution"
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : 17:30-20:00
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : Göteborg
 • : returkultur
 • : Array
 • : Array
 • : natverketreturkultur@gmail.com
E-post Facebook

Instagram