Om oss

Smarta Kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar.

 

Kriterier

1. Underlätta för tillgång framför ägande

Detta kriterium handlar om att synliggöra: hyra, dela, byta, låna, ge/få, ej köp och sälj. Därför innehåller Smarta kartan exempelvis inte loppmarknader eller second hand-butiker. På kartan finns inte heller initiativ där du köper tjänster, såsom hundpassning eller ihopmontering av möbler. Dock kan initiativ som både har köp/sälj och tillgång framför ägande finnas med, ex. ett företag som både hyr ut och även säljer kläder. När det gäller immateriella resurser såsom tid och kunskap (ej relationer) så visas endast digitala plattformar som underlättar för ett uttalat utbyte mellan P2P.

2. Öppet för alla

Öppet för alla med undantag för begränsat till ett kvarter. Detta kriterium syftar till att motverka diskriminering och främja inkludering. Öppen för alla innebär öppen oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och funktionsvariation. Om en fysisk plats är tillgänglighetsanpassad eller ej, ska framgå på Smarta Kartan. En plats eller aktivitet som endast är öppen för ett eller flera kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ex. reparationskväll för kvinnor, alltså en könsseparatistisk aktivitet, är godkänd. Det samma gäller ålder, ex. aktivitet riktad till barn. På Smarta Kartan kan det även finnas initiativ som endast är öppna för boende i ett kvarter, om det är öppet för alla i kvarteret. Är platsen dock endast öppen för boende i ett visst hus, anses detta för exkluderande för att vara av värde för Smarta Kartan. Därför innehåller inte Smarta kartan exempelvis verkstäder som endast medlemmar i en specifik bostadsrättsförening har tillgång till.

3. Det finns lokala deltagare och/eller användare

Detta kriterium syftar på kritisk massa och lokal förankring. Det finns många olika facebookgrupper och appar etc. runt om i världen, men Smarta Kartan visar endast de som har aktivitet i Göteborg och där det finns lokala deltagare eller användare. En deltagare är med och skapar ett värde exempelvis genom att byta något med någon annan, medan en användare ofta tar del av något genom att hyra, och är vanligtvis mer passiv än en deltagare. Därför två begrepp för att beskriva dessa två typer av roller.

Verksamheterna på Smarta Kartan får gärna uppfylla även följande kriterier:

• Gratis eller till självkostnadspris

Detta kriterium handlar om ekonomisk inkludering. Desto lägre ekonomiska trösklar, desto fler kan delta.

• Det finns ett community

Detta kriterium avser att främja gemenskap och deltagande. Ett community översätts lättast till gemenskap. Ett community kan både vara digitalt och/eller fysiskt. Oftast fördelas makten horisontellt (jämlikt) inom ett community. Relationerna i ett community brukar beskrivas som starkare än affärsrelationer, men svagare än familjerelationer.

• Bidrar till mellanmänsklig tillit

Detta kriterium lyfter fram initiativ som främjar tillit mellan invånare som inte känner varandra sedan tidigare. Kontakt mellan personerna kan ske via en mellanhand eller direkt, både digitalt och fysiskt. Ett exempel är en förening där privatpersoner lånar andra privatpersoners bilar och har direkt kontakt med varandra. Något som brukar kallas för Peer2Peer (P2P).

• Demokratisk påverkan

Detta kriterium främjar demokrati och deltagande, något som kan ta sig i uttryck i organisationsform eller metoder att bedriva sin verksamhet.

• Öppen data och öppen källkod

• Nytt, unikt eller okänt för gemene hen

Smarta Kartan visar gärna upp det som de många inte känner till, som de kan få stor nytta av.

Vi listar inte:

Detta är inte Gula Sidorna eller en lista över företag, utan detta handlar om människor och communities som delar saker. Vi kommer inte synliggöra second hand-butiker, pantbanker, välgörenhetsbutiker, loppisar eller vinylbutiker. Vad som visas på webben bestäms i samråd mellan föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och förvaltningen Konsument- och Medborgarservice gemensamma värderingar och uppdrag.

 

Alla har möjlighet att komma med förslag genom att fylla i formuläret ”lägg till verksamhet”. Urvalet av verksamheter sker i samråd mellan projektets ägare.

• Skapare och ansvarig utgivare

Smarta Kartan har skapats genom ett idéburet offentlig partnerskap mellan föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och förvaltningen Konsument- och Medborgarservice. Smarta kartan version 2.0 lanserades våren 2019 och har finansierats genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden, en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

 

Smarta kartan drivs av

kollekogbg-gbg-stad

Med stöd från

 

 

Validera och stäng kartfönster