Lägg till event

  • YYYYMMDD Till exempel så här 20180929
  • Ange klockslag, t ex 18.00
  • Till exempel: 3h
  • YYYYMMDD Till exempel så här 20180929
  • Föreläsning, bytesfest, release etc
  •  
Validera och stäng kartfönster