Grow Gothenburg

Matchmaking för de som har eller söker odlingsyta

Stadsodlingsrörelsen har exploderat i Göteborg de senaste åren, men långt ifrån alla som vill odla har tillgång till odlingsbar mark. Intresset är dock stort hos privata och kommunala fastighetsägare att upplåta sin mark till odlare, men man har svårt att nå ut till odlare. Grow Gothenburg ämnar att överbrygga dessa utmaningar genom en digital plattform där vi samlar stadsodlingsrörelsen på en karta och matchar personer som vill odla med odlingsbar mark.

The Foodprint Lab (länk) är ett team av arkitekter, designers och stadsplanerare som arbetar för att underlätta för så många som möjligt att sätta sitt personliga och gröna avtryck på sin egen stad eller hembygd. Syftet är att arbeta enligt en kollaborativ metod som går hand i hand med fastighetsägares, byggföretags, kommuners och regioners strävan efter att genomföra projekt på ett ekonomiskt, socialt och ekologisk regenerativt tillvägagångssätt.

 • : Matchmaking för de som har eller söker odlingsyta
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : Array
 • : Array

Senast uppdaterad: 04-04-2019

- Digitalt initiativ
Information

Stadsodlingsrörelsen har exploderat i Göteborg de senaste åren, men långt ifrån alla som vill odla har tillgång till odlingsbar mark. Intresset är dock stort hos privata och kommunala fastighetsägare att upplåta sin mark till odlare, men man har svårt att nå ut till odlare. Grow Gothenburg ämnar att överbrygga dessa utmaningar genom en digital plattform där vi samlar stadsodlingsrörelsen på en karta och matchar personer som vill odla med odlingsbar mark.

The Foodprint Lab (länk) är ett team av arkitekter, designers och stadsplanerare som arbetar för att underlätta för så många som möjligt att sätta sitt personliga och gröna avtryck på sin egen stad eller hembygd. Syftet är att arbeta enligt en kollaborativ metod som går hand i hand med fastighetsägares, byggföretags, kommuners och regioners strävan efter att genomföra projekt på ett ekonomiskt, socialt och ekologisk regenerativt tillvägagångssätt.

 • : Matchmaking för de som har eller söker odlingsyta
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : closed
 • : Array
 • : Array
Facebook
Liknande Initiativ
FilterÅterställ
Öppet nu
Sortera
Kategorier
Transaktionsform