post thumbnail
Oktober
30

Framtidsveckan Göteborg 2019

Svenska Mässan, WIN WIN Gothenburg Award, Studiefrämjandet och GreenhackGBG går samman för att utveckla Framtidsveckan till att bli ett större återkommande hållbarhetsarrangemang i Västra Götalandsregionen.

– Vi sitter hela dagarna med rapporter om de utmaningar vi står inför gällande klimat- och miljö. Det är mycket som ska göras och det står bortom allt tvivel att enda sättet att lyckas är att göra saker tillsammans, säger Mattias Jägerskog, projektledare för GreenhackGBG.

Under fem år har Studiefrämjandet i Göteborg arrangerat ”Framtidsveckan” i Göteborg – en vecka som sätter fokus på lösningar för en hållbar omställning. Oktober 2018 bjöd Elinor Askmar, projektledare för Framtidsveckan, in 25 aktörer från alla samhällssektorer för ett rundabordssamtal.

-Mötet ägde rum på lilla scen på GöteborgsOperan och vi konstaterade samma sak allihop; vi vill agera tillsammans. Det är bra för miljön, för alla våra organisationer och för vår region, säger Elinor Askmar.

Efter det inledande mötet väcktes tanken att med Framtidsveckan som grund göra någonting mer, större och bredare tillsammans.

– Just ordet ”tillsammans” är grundläggande för det vi gör nu. Vi väljer aktivt varandra, istället för att göra saker var för sig. Tillsammans tänker vi med Framtidsveckan som utgångspunkt göra ett större hållbarhetsarrangemang, säger Nathalie Bödtker-Lund, verksamhetsledare för WIN WIN Award.

Att göra ett arrangemang tillsammans är en bild för vad som är möjligt i regionen och när olika aktörer möts från civilsamhället, privat- och offentlig sektor. Om det här är möjligt så är så mycket mer möjligt också. Som ett första steg görs en utvecklad variant av Framtidsveckan 2019. Redan nu finns de första programpunkterna färdiga och andra aktörer är varmt välkomna att medskapa, komma med idéer och delta.

Här kan kan ni anmäla programpunkter: Anmäl här

DET HÄR HÄNDER UNDER VECKAN: 

  • 30 okt | Inför Framtidsveckan – Caminos Framtidsdag på GöteborgsOperan
  • 31 okt | Framtidsveckan invigs på GöteborgsOperan under WINWIN Awards prisceremoni. WINWIN Award är ett av världens största hållbarhetspriser och firar 20 år. Tidigare pristagare från hela världen deltar.
  • 4-9 nov | Act Sustainable 2019 – En hållbarhetsvecka för studenter i Göteborg. Arr: Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling, Göteborgs Universitet och Chalmers
  • 5-6 nov | Nordic Food Industry på Svenska Mässan – en ny branschmässa för Livsmedelsindustrin.

LÄNKAR: 

Framtidsveckan – hela programmet | http://goteborg.framtidsveckan.net/

WINWIN Award | http://winwingothenburgaward.com/

ACT! Sustainable | www.actsustainable.se

Nordic Food Industry | https://nordicfoodindustry.se

GreenhackGBG | https://greenhackgbg.se/

KONTAKT: 

Fler aktörer är med i dialogen om att ingå i samarbetet. Är er organisation intresserad av att få mer information?

WINWIN Award

Nathalie Bödtker-Lund, nathalie.bodtker-lund@chalmers.se, 0735-345484

Studiefrämjandet Västra Götaland Syd-Väst

Elinor Askmar, elinor.askmar@studieframjandet.se, 0738-854171

GreenhackGBG greenhackgbg@kom.goteborg.se

Svenska Mässan Annika Persson, annika.persson@svenskamassan.se

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur – främst musik.


Datum

2019 Oktober 30 - 2019 Nov 06

Tid

09.00

Längd

Flera dagar

Adress

GöteborgsOperan mm
Christina Nilssons gata, Göteborg

Kontakt

Studiefrämjandet