Ägodela vandringsutrustning

Lokalt Community för utrustning för camping och vandring

En plattform för att efterfråga, erbjuda, samköpa, låna eller byta grejer så att alla slipper äga allt som behövs till camping/vandring. Facebooksidan är tänkt att vara en plattform för alla oss som hellre lånar än köper nya grejer som vi kanske ändå bara kommer använda en gång. Det är billigare, mer miljösmart och känns lite gött i själen att dela saker med andra.

Tillbaka