Tidsnätverket i Bergsjön

Ideell tidsbank för projekt med ungdomsfokus

TidsNätverket i Bergsjön, TNB, är en förening i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Den som vill kan bli en del av nätverket och tillsammans med andra människor delta i skapandet av fritidsaktiviteter och projekt – allt från kurser och festivaler till resor, sport och film. Resultatet är nya sociala nätverk och ökat engagemang i Bergsjön och Göteborgs utveckling. För att åskåddliggöra och stimulera ideellt och ömsesidigt engagemang utvecklar vi metoden time banking efter svenska förhållanden; den tid som deltagarna lägger på att skapa aktiviteter som andra människor kan delta i kallar vi för aktivitetstimmar. Och den tid de deltar i aktiviteter som andra människor har skapat kallar vi för mottagartimmar. Internationellt används time banking i växande utsträckning. Allt ifrån föreningar och organisationer till offentligt drivna skolor, sjukhus och vårdcentraler använder sig av metoden.

Se på karta
Tillbaka

Hemsida

Facebok

Epost

Adress
Rymdtorget 5
Göteborg

 

Se på karta