Stadsodlingar

Digital karta över stadens odlingar

Stadsodlingsrörelsen har exploderat i Göteborg de senaste åren, men alltifrån alla som vill odla har tillgång till odlingsbar mark. Intresset är dock stort hos privata och kommunala fastighetsägare att upplåta sin mark till odlare, men man har svårt att nå ut till odlare. Grow Gothenburg ämnar att överbrygga dessa utmaningar genom en digital plattform där vi samlar stadsodlingsrörelsen på en karta och matchar personer som vill odla med odlingsbar mark.

Tjänsten kommer lanseras i januari 2017.
Håll dig uppdaterad på www.fb.com/thefoodprintlab

popup_growgbggrow

Tillbaka