Skjutsgruppens samåkningsapp

En gemensam satsning för att öka samåkning i regionen

Nyligen blev det officiellt, Skjutsgruppen gör en app tillsammans med Västra Götalandsregionen som en satsning i ”Hållbart resande” !

Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande och mobility management-arbete i Västsverige, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Region Halland, i samverkan med GR och kommunerna.

Mer info se pressrelease.

Tillbaka

För mer info om Skjutsgruppen