Plikta

Utflyktslekplats i Slottsskogen

Plikta är Göteborgs första utflyktslekplats. En utflyktslekplats kännetecknas av en spännande, fantasifull miljö som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och möten. Precis som alla andra lekplatser, är Plikta öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

ska%cc%88rmavbild-2016-12-18-kl-21-27-07

Foto: Superstudio D&D/Göteborg & Co
Personal på plats

På Plikta finns en öppen fritidsverksamhet för utomhusaktiviteter, som kallas parklek. De har personal på plats varje dag. Parkleken på Plikta riktar sig främst till barn och unga mellan 6-16 år. Här kan du låna spel, bollar, sandleksaker, måla, pyssla, bekanta er med djuren och mycket annat.

 

Lekredskap

Rutschkanor (1 lång, 2 korta och en 25 meter lång tubrutschkana), gungdjur av olika sorter och en gungbil, 2 olika karuseller som du får igång med egen motorik, 1 karusell anpassad för rullstol, 1 spark-karusell för stående, tre olika slags klätterleksredskap, en bygglek och klätterställning i kombination med sandlek, bakbord som du kommer fram till med rullstol, vattenlek (avstängd under årets kalla månader), gungbräda och gunglek, hopplekredskap med ljudkuddar, studsmattor, balansgång, hoppskivor, ljudlek med parabol-reflektor, kompisgungor som är delvis tillgänglighetsanpassade, gungställning med vanliga gungor och barngungor, gungstol som är tillgänglighetsanpassad, en femton meter lång blåmålad val i trä att klättra på och i, stugby med små lekstugor, tåg.

 

Övrigt

På Plikta finns även Kingspelplan, boulebana, schackbord, utegym, pingisbord, basketplan, fotbollsplan, grillar, fikaplatser och utspridda sittplatser på lekplatsen. På Plikta finns grillar. Parkleken tänder en av dem varje dag som de är på plats. Du kan även grilla själv på någon av de andra grillarna men ansvarar då för både grillutrustning och släckning. Vill du grilla tillsammans med en större grupp, till exempel din skolklass eller förskolegrupp? Kontakta parkleken en vecka innan så förbereder de en grill åt er.
Tillgänglighet

Hela Plikta är uppbyggt i nivåskillnader men där finns gångar som gör det möjligt att ta sig fram över hela lekplatsen med rullstol. Under de flesta av lekredskapen ligger gummiasfalt eller bark. Det finns även olika redskap som är specifikt anpassade för personer som har en fysisk funktionsnedsättning: gungstol, bakbord, karusell, kompisgunga.

 

Belysning

Det finns tre belysningmaster inne på lekplatsområdet som är tända fram till klockan 22.00. Därefter är belysningen på gångvägarna runt och genom Plikta tända.
Närmaste hållplats: Linnéplatsen, Botaniska Trädgården och/eller Majvallen.

Ett av lekredskapen på Plikta är en 15 meter lång val att klättra i och på eller åka rutschkana från.

 

 

Se på karta
Tillbaka

Öppettider
Alltid öppet
Tid för aktiviteter
mån-fre kl 15-17

Hemsida

Instagram

Facebook

Adress
Nära Vegagatan 55
413 11 Göteborg

Se på karta