Plaskis

Plaskdamm för de minsta barnen

Plaskdammen vid Mariaplan i Majorna är uppskattad av de små barnen. Storlek på bassängen är 1008 m2 med 20-45 centimeters djup Öppen 12 veckor under sommaren, från 1 juni till slutet på augusti.

Dammen anlades 1930-31 och bekostades av medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond med totalt 50 000 kronor.

Under efterkrigstiden anlades flera plaskdammar runtom i Göteborg, men när hygienkraven blev hårdare och man renoverade om torgen försvann många av dem. Nu är det bara den vid Mariaplan kvar, i alla fall i kommunal regi.

the public pool "Plaskis" at Mariaplan in Kungsladugård, Majorna

Foto Copyright: Beatrice Törnros/ Göteborg & Co

Tillbaka

Öppet 
Från 1 juni
-till slutet på augusti

Artikel på Hejbarn.se

Facebook

Adress
Älvsborgsplan 4
Göteborg