Kåkens minibibliotek

Minibiblioteken är en satsning för att öka läslusten och närheten till litteraturen i lokalsamhället. Lånen behöver inte registreras någonstans och är gratis. Här finns romanerna en alltid velat läsa, gamla barndomsfavoriter eller böcker att rekommendera till vänner. Låna, läs och återlämna sedan boken till minibiblioteket.

För mer info, kontakta bibliotekarie Kristian Schultz på kristian.schultz@orgryteharlanda.goteborg.se eller 031-365 51 42.

Arrangör Kulturhuset Kåken.

Tillbaka

Plats Stabbetorget

Telefon 031-365 51 42

Epost Kristian Schultz