Mobilsamåkning

Samordna resor

Mobilsamåkning vill inspirera och möjliggöra för människor att resa hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. De vill effektivisera resande genom att utnyttja fordonen smartare och effektivare. Och att kommunikationerna till, från och på landsbygden ska förbättrats väsentligt.

Idén till Mobilsamåkning föddes i Tolg, en liten by tre mil utanför Växjö. Byborna såg det korkade med alla halvtomma bilar på vägarna och bestämde sig för att skapa ett lättanvänt samåkningssystem.

Efter 11 månader hade byns ca 500 invånare samåkt mer än halvvägs runt jorden. I Tolg fortsätter samåkandet att öka, men idén och systemet är alltför bra för att bara finnas där.

Tillbaka