Cykelköket Göteborg

En öppen gör-det-själv cykelverkstad

Cykelköket är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel. Deras ambition är att höja cykelns och cyklandets status, samt fungera som en socialt engagerande mötesplats för cykelintresserade i alla åldrar. De håller regelbundet öppet verkstaden, samt håller kurser och workshops i cykelmekande. De finns i Linné men har pedaldriven kapacitet att rycka ut och vara med på t.ex. festivaler, företag eller miljömässor.

Folkbildning och kollektivt lärande är centralt i deras verksamhet. Vem som helst, oavsett kunskapsnivå, är välkommen att ta del av och engagera sig i verksamheten. Cykelköket fungerar även som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar. De samarbetar med t.ex. hyresvärdar för att samla in cyklar som sedan kan erbjudas som renoveringsobjekt åt behövande.

Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet Göteborg.

 

dsc03049

 

 

In english

Cykelköket (“The Bike kitchen”) is a open Do-It-Yourself workshop for everyone who needs to fix or service their bike. Our ambition is to raise the status of the bicycle and biking in general, as well as providing a social meeting place for bike interested people of all ages. Our workshop is open on a regular basis and also offer courses and workshops on bike mechanics. We are located in Linné, but we have pedalpowered capacities to come to e.g. festivals, companies or environmental exhibitions. Public education and communal learning is a crucial part of our activities. Anyone, regardless of their level of knowledge, is welcome to participate and to get involved. Cykelköket even operates as a recycling center for discarded and abandoned bicycles and bicycle parts. We work together with e.g. landlords in order to collect bikes in need of fixing, that can then be offered to those in need of a bike.

Our work is conducted in cooperation with Studiefrämjandet Göteborg.

Se på karta
Tillbaka

Öppettider
Se hemsidan: www.cykelkok.se

Hemsida

Facebook

Epost

Se på karta