Coompanion

Uppstartsstöd och vägledning

Vi hjälper er att starta kooperativ och kollaborativa verksamheter. Kooperativ är en företags- och samarbetsform byggt på självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg är också viktigt för delägare i kooperativ.

Se på karta
Tillbaka

Hemsida

TELEFON
031-744 01 60

goteborg@coompanion.se

ADRESS
Packhusplatsen 2
Göteborg

Se på karta