Coompanion

Uppstartsstöd och vägledning

Vi hjälper er att starta kooperativ och kollaborativa verksamheter. Det är en företags och samarbetsform byggt på självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg är också viktigt för delägare i kooperativ.

Se på karta
Tillbaka

Hemsida

TELEFON
031-744 01 60

goteborg@coompanion.se

ADRESS
Packhusplatsen 2
Göteborg

Se på karta