GrowGBG Mapjam: Kartlägg stadsodlingsrörelsen!

lördag 17 mars → lördag 17 mars

Lundbybibliotek

Borstbindaregatan 12A

Facebook-event

17 mars kl. 12:00 – 15:00

Lundbybibliotek

Kartlägg odlingsrörelsen med oss!
Ett MapJam är en session där en dedikerad grupp kommer tillsammans i några timmar för att kartlägga så många delningstjänster i en stad som möjligt. I det här fallet bjuder vi in odlingsintresserade, odlare och trädgårdsägare att komma till en medskapande workshop och kartlägga odlingsrörelsen i Göteborg! Evenemanget kommer att hållas på Lundby bibliotek och är helt kostnadsfritt.

Beta-testa den nya plattformen!
Inom en månad släpper vi en ny version av Grow Gbg-plattformen och den 17 mars kan du bli den första att testa den! För att få ett smakprov på vad som komma skall vill vi bjuda in er till detta ”Mapjam” – där vi tillsammans samskapar innehållet på den nya kartan och GrowGbg-plattformen samt kartlägger stadsodlingsrörelsen i Göteborg. Innan workshopen börjar (kl.12-13) kommer Jonathan Naraine från The Foodprint LAB att hålla en föreläsning om Stadsodlingsrörelsen och den nya digitala Grow Gbg plattformen där du kan utforska och medskapa ditt lokala matsystem.

Var? Lundby bibliotek (som en del av Veckotema: Odling)
När? Lördagen den 17 mars kl.12-15

Schema:
kl.12-13 – Föreläsning: Grow Platform och stadsodlingsrörelsen
kl.13-15 – Grow Mapjam: Kartlägg stadsodlingsrörelsen i Gbg och upptäck tillsammans nya odlingsplatser och visioner för staden!

—–

Grow Platform är Sveriges första digitala plattform som tar ett helhetsgrepp kring delning av mark, kunskap och projektidéer – för att överbrygga hinder och utmaningar för potentiella urbana matproducenter och hobbyodlare. Vår vision är att alla som vill skall kunna odla sin egen mat eller odla för att sälja!

————————-
ENGLISH:

Map the local farming movement with us!
A MapJam is a session where a dedicated group will come together for a few hours to map as many sharing services in a city as possible. In this case, we invite farming interested, growers and garden owners to come to our workshop and map the farming movement in Gothenburg! The event will be held at Lundby Library is free of charge. Before the Mapjam, Grow Gothenburg will also hold a short lecture on our new platform and the services that will be offered with the new update.

Beta test the new platform!
Within a month we will release a new version of the Grow Gbg platform and on March 17th you can be the first to test it! To get a taste of what will be released, we would like to invite you to this ”Mapjam” – where we together co-create some of the content of the new map and the GrowGbg platform as well as mapping the urban cultivation movement and potentials in Gothenburg.

Where? Lundby bibliotek (as a part of Veckotema: Odling)
When? Saturday the 17th mars kl.12-15

Schema:
kl.12-13 – Lecture: Grow Platform and the farming movement
kl.13-15 – Grow Mapjam: Map the local farming movement in Gbg and discover farming opportunities and visions for Gothenburg!

—–

Grow Platform is Sweden’s first digital platform that takes a holistic approach to sharing land, knowledge and project ideas – to overcome obstacles and challenges to potential urban food producers and hobby growers. Our vision is a world where anyone who wants to can grow their own food or make a living out of farming!