Sharing City Göteborg 2030

Den 4-7 juni firades Global Sharing Week globalt och hundratals människor arrangerade allt från Meetups till bytesdagar. Den 8:e juni i Göteborg arrangerade Göteborgs Stad (Konsument- och Medborgarservice) och Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG) en workshop, på temat Sharing City Göteborg 2030. Syftet med workshopen var att utforska en nära framtid, närmare bestämt år 2030 och vad det skulle innebära att bli en så kallad Sharing City.

 

Sharing City

En Sharing City är en stad där tillgångar och resurser nyttjas mer effektivt – både på individ- och samhällsnivå. Det kan handla om att stärka den lokala ekonomin, möjliggöra så att människor i stadsdelen/grannskapet kan mötas och att miljö- och klimatpåverkan minskas genom ett effektivare resursutnyttjande. Aktörer och invånare kan dela på resurser som: tid, utrymme, talanger, varor, information etc. För en stad handlar det om att utforska det här nya sättet som varor och tjänster har på relationen mellan ekonomin och samhället. Ännu finns inget färdigt koncept, utan är relativt fritt för varje stad. Andra Sharing Cities är Seol och Amsterdam. Ännu finns det ingen officiellt uttalad Sharing City i Sverige, eller Norden.

Föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg har sedan starten, 2014, haft ambitionen att Göteborg skall vara en Sharing City. I praktiken är staden det men föreningen arbetar aktivt för att det ska tas ett politiskt beslut där Göteborg utnämner sig till det. Just nu pågår en medborgaromröstning, Göteborgsförslaget, Sharing City Göteborg där du som medborgare i Sverige kan rösta för detta förslag. Förslaget har nått över 200 röster, vilket innebär att det kommer beslutas om av berörd nämnd. Fram till 30 juli är det möjligt att rösta på förslaget.

Sharing City Göteborg 2030

Workshopen leddes av Sophie Landwehr Sydow, som faciliterade workshopen med hjälp av metoden ”Design Fiction”. Design Fiction är en designmetod som används för att brainstorma och utforma en realistisk framtidsvision tillsammans. Metoden har tidigare använts av forskare i samarbete med t.ex. IKEA (HÄR) och Stockholms Stad (HÄR). Sammanfattningsvis var det några intensiva timmar som deltagarna fick brainstorma, skapa analogt, skapa digitalt och sist pitcha minst två idéer för övriga deltagare. De ca 50 st deltagarna var indelade efter intressegrupperna; konsumtion, mat, fritid, resor och bostad. Deltagarna var noga utvalda för att få en mix, i rummet fanns; aktivister, beslutsfattare, samhällsvetare/stadsplanerare, hållbarhetsfolk, forskare, utvecklare/designers med flera. Deltagare var representanter från: Skjutsgruppen, Freeshop, Bzzt, ÅF, RISE, Göteborgs Stad, Världskulturmuseet, Ekobanken, Semcon, Miljöbron, Mistra Urban Futures, Göteborgs Universitet, Bostadsbolaget med flera.

Resultatet från workshopen kommer delvis användas i en kommande utställning på Världskulturmuseet om hållbar konsumtion och vara grunden till det fortsatta arbetet för Sharing City Göteborg. Dagen dokumenterades under #sharingcitygbg

”Att föreställa sig 2030 tillsammans med massa människor som också vill ha en gladare och mer hållbar framtid – det var härligt. Design Fiction var en bra metod – man märkte hur svårt det är att lämna nutiden och faktiskt tänka nytt…” Johan Hagvil, Freeshop

”Väldigt rolig dag och fantastiska människor. Ser fram emot att se några av idéerna i praktiken inom några år.” David Gillblom, Semcon

Foton från eventet

 

Delar av resultat från workshopen, OBS! detta är endast fiktiva förslag:

Frågor? Kontakta:

Emma Öhrwall – Kollaborativ Ekonomi Göteborg emma@kollekogbg.se

Tove Lund – Konsument- och medborgarservice tove.lund@kom.goteborg.se

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

(CC BY-SA 4.0)